ELEKTRONICKÝ VĚSTNÍK[16090007] (26.09.2016) a

A
a

B
b

C
c


[SC0001] (01.01.2014) <b>NÁKLADNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ</b> <br/><b>ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE</b> <br/> <br/><b>TÉMA</b> <br/>Společnost, ve které jste zaměstnaný jako dispečer nákladní dopravy, končí svojí dopravní činnost a nadále se bude zabývat již jen výrobou. Vedení vám nabízí převzetí dopravní divize (outsourcing). Rozhodnete se proto, že využijete situaci a pokusíte se nabídku využít a pro začátek alespoň část přeprav, které jste jako dispečer zajišťoval, dopravovat sám pod svým jménem. Pro začátek máte v úmyslu převzít obsluhu zakázky na přepravy zboží z Ostravy - Kunčic do Klatov. Stávající dopravce bude přepravy zajišťovat ještě 6 měsíců. Bohužel je momentálně na trhu nedostatek řidičů, využít můžete stávající řidiče, ale musíte je zaměstnat, možná budete muset hledat i jinde, bude zřejmě nutné získat řidiče z Polska nebo ze Slovenska. <br/> <br/>Co vše musíte udělat, abyste zakázku mohl realizovat? <br/> <br/><b>VSTUPNÍ ÚDAJE – OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY</b> <br/>Objem přepravy 500 kartonů denně, dodání vždy v pondělí – pátek, vykládka u zákazníka každý den vždy v 07.00 hod. přistavení vozidla k rampě <br/>Druh nákladu – křehké výlisky částí světel z umělé hmoty, balené v kartonových krabicích o rozměrech 505 x 505 x 380 mm, hmotnost 1 krabice je 10 kg <br/>Stohovatelnost – max. 8 krabic na sebe <br/>Nakládka sklad odesilatele Ostrava - Kunčice možná vždy v pondělí – pátek od 07.00 – 15.00 hod., nakládku zajišťuje odesilatel <br/>Vykládka sklad příjemce Klatovy, vykládku zajišťuje příjemce <br/>Přepravní vzdálenost Ostrava – Kunčice - Klatovy 500 km přes Prahu a Plzeň, 430 km přes Boskovice, Jihlavu a Tábor <br/>Vozidlo – žádné zvláštní požadavky s výjimkou druhu nákladu <br/> <br/><b>OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ</b> <br/>Podmínky pro získání oprávnění dopravu provozovat <br/>Zajištění vozidel – kategorie, možnosti pořízení, provoz, servis <br/>Zajištění potřebných řidičů – podmínky pro zaměstnance, i ze zahraničí, nutná školení, práce se zaměstnanci <br/>Návrh provedení přepravy z hlediska volby kategorie vozidel, časů, počtu vozidel a řidičů s důrazem na znalosti dodržování dob řízení a odpočinku řidičů a pracovně právních předpisů <br/>Návrh ceny za přepravu, resp. co cenu ovlivní, jaké jsou nákladové položky <br/>Odpovědnost dopravce <br/>Rizika a jejich prevence