Žadatel o řidičské oprávnění
Příprava a informace ke zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Profesní způsobilost řidiče
Příprava a informace ke zkoušce profesní způsobilosti, na základě vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky
Žadatel o odbornou způsobilost dopravců
Příprava a informace k prokazování odborné způsobilosti dopravců podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.