Žadatel o řidičské oprávnění
Příprava a informace ke zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Profesní způsobilost řidiče
Příprava a informace ke zkoušce profesní způsobilosti, na základě vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky
Žadatel o odbornou způsobilost dopravců
Příprava a informace k prokazování odborné způsobilosti dopravců podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bychom Vás rádi informovali, že webové stránky Informačního systému pro vykonávání elektronických testů využívají tzv. cookies, tedy malé textové soubory, které si webové stránky uloží do Vašeho počítače. Cookies jsou používány výhradně k uložení Vašich nastavení, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Cookies nejsou využívány pro účely reklamy, neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů nebo k identifikaci Vás jako konkrétních osob či Vašeho počítače.