ELEKTRONICKÝ VĚSTNÍK

[16010015] (03.01.2016) Která značka zakazuje stání?
A
B
C

A
.

B
.

C
.


[16010016] (21.01.2016) Vyberte dopravní značku "Nejnižší dovolená rychlost", která řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.
A
B
C

A

B
.

C
.


[16010017] (04.01.2016) Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:
A
B
C

A
.

B
.

C
.