ELEKTRONICKÝ VĚSTNÍK
[11080016] (20.09.2018) Vztahuje se na řidiče tramvaje povinnost zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, pokud by ohrozil nebo omezil chodce, který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce?

A
Ne.

B