ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ DOTAZY K PROVOZU APLIKACE ELEKTRONICKÝCH TESTŮ

Výuka v autoškole

Vyučovací hodina v autoškole trvá 45 minut. Viz. § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb.

Teoretickou výuku musíte absolvovat v učebně autoškoly. Viz. § 8a odst. 1) zákona č. 247/2000 Sb.

V průběhu základní výuky musíte absolvovat minimálně 36 vyučovacích hodin teorie nebo v průběhu výuky podle individuálního studijního plánu musíte absolvovat minimálně 9 vyučovacích hodin konzultací pro ověření nebo doplnění vědomostí získaných samostudiem.

Výcvik v autoškole

V průběhu výcviku musíte absolvovat 28 vyučovacích hodin praktických jízd, 2 vyučovací hodiny praktické údržby vozidla a 4 hodiny praktické zdravotnické přípravy.

Autoškola je Vám povinna vystavit průkaz žadatele o řidičské oprávnění, do kterého učitel průběžně zaznamenává Vaši účast na praktickém výcviku, včetně výcviku v řízení vozidla. Viz. § 27 zákona č. 247/2000 Sb. a § 12 vyhlášky č. 167/2002 Sb. Při praktickém výcviku musíte mít průkaz žadatele o řidičské oprávnění vždy u sebe.

Po každé absolvované praktické jízdě se musíte podepsat do knihy evidence o výcviku v řízení vozidla. Viz. § 11 odst. 4) vyhlášky č. 167/2002 Sb.

První dvě vyučovací hodiny praktické jízdy se provádí vozidlem na autocvičišti bez provozu ostatních vozidel, nebo pomocí trenažéru. Viz. § 26 zákona č. 247/2000 Sb.

V průběhu prováděné výuky a výcviku v autoškole vyžadujte, abyste za vynaložené finanční prostředky získali takovou úroveň teoretických i praktických znalostí a dovedností, abyste byli schopni samostatně zvládat úkony podle § 14 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Na zkoušku Vás přihlásí autoškola až po absolvování všech vyučovacích hodin výuky i výcviku. Viz. § 32 zákona č. 247/2000 Sb.

Zkouška z odborné způsobilosti je zpoplatněna 700 Kč, každá další případně opakovaná zkouška z testu je zpoplatněna 100 Kč, z praktické jízdy 400 Kč. . Viz. § 39a zákona č. 247/2000 Sb. A další smluvní platba autoškole za poskytnutí výcvikového vozidla a učitele k opakované zkoušce z praktické jízdy.

Pokud neuspějete z teoretického testu, nemůžete pokračovat v další části zkoušky. Viz. § 39 odst. 3) zákona č. 247/2000 Sb.

V průběhu zkoušky z praktické jízdy musíte vždy prokázat, že máte dostatečné znalosti, dovednosti a chování potřebné pro samostatnou a bezpečnou účast v praktickém provozu Viz. § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb. (specifikace požadavků k praktické zkoušce).

Jste seznámen/a se všemi požadavky ke zkoušce z odborné způsobilosti? Pokud neprospějete z některé zkoušky, nebo opakované zkoušky, můžete ji vždy opakovat nejdříve za pět pracovních dní. Viz. § 39 odst. 2) zákona č. 247/2000 Sb. maximálně však do doby 6 měsíců od první zkoušky.

Děkujeme Vám za případné náměty k vylepšení testů adresované na emailovou adresu posta@mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů