POPIS OVLÁDÁNÍ

Na těchto stránkách máte možnost si vyzkoušet Vaše znalosti a připravit se na složení teoretické zkoušky žadatele o řidičské oprávnění.


PopisOvladani_new_small_Obr2.png

V sekci Procvičit oblasti v levém sloupci naleznete odkazy na jednotlivé lekce. V lekcích jsou zobrazovány otázky z tématicky souvislé skupiny otázek. Při procvičování je Vám vždy nejdříve zobrazena otázka a po jejím zodpovězení vyhodnocení otázky. Vaše odpověď je označena oranžovým zatržením písmene, které jste vybrali. Po přechodu na další stranu je správná odpověd znázorněna zeleným podbarvením textu odpovědi. Nesprávná odpověď je podbarvena červeně.


PopisOvladani_new_small_Obr3.png

V sekci Cvičná zkouška v levém sloupci máte možnost vyzkoušet zobrazené typy zkoušek zvolením příslušného odkkazu. Je Vám vygenerována zkouška a vy můžete v určeném časovém limitu zkoušku absolvovat.

V průběhu zkoušky je možné označovat jednotlivé odpovědi buď myší nad příslušným písmenem odpovědi nebo odpovídající klávesou na klávesnici. Zkouška je stejně jako na zkušebním místě omezena příslušným časovým limitem.

Po ukončení zkoušky klávesou U nebo volbou myši je Vám zobrazeno vyhodnocení. Ve vyhodnocení jsou správně zodpovězené otázky podbarveny zeleně, chybně zodpovězené červeně. Kliknutím na příslušnou otázku si ji můžete zobrazit.


PopisOvladani_Obr1.png

V průběhu procvičování nebo skládání cvičné zkoušky máte možnost ovládat aplikaci pomocí klávesnice. Pro přechod na předchozí či následující otázku můžete použít šipky doleva a doprava, pro výběr správné odpovědi klávesy ABC a D. Označení otázky, ke které se budete chtít později vrátit je možné provést klávesou O. Odznačení provedete opětovným stlačením této klávesy. Ukončení je možné provést klávesou U. Přejít na další otázku je možné pomocí šipky vpravo → a návrat na předcházející otázku lze provést šipkou vlevo ← . Posun svisle je možné z klávesnice šipkou nahoru ↑ a dolů ↓ .

Děkujeme Vám za případné náměty k vylepšení testů adresované na emailovou adresu posta@mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů