ELEKTRONICKÝ VĚSTNÍK[16090007] (26.09.2016) a

A
a

B
b

C
c


[SC0001] (04.02.2021) <b>NÁKLADNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ</b> <br><b>ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE</b> <br> <br><b>TÉMA</b>&nbsp;<br>Společnost, ve které jste zaměstnaný jako dispečer nákladní dopravy, končí svojí dopravní činnost a nadále se bude zabývat již jen výrobou. Vedení vám nabízí převzetí dopravní divize (outsourcing). Rozhodnete se proto, že využijete situaci a pokusíte se nabídku využít a pro začátek alespoň část přeprav, které jste jako dispečer zajišťoval, dopravovat sám pod svým jménem. Pro začátek máte v úmyslu převzít obsluhu zakázky na přepravy zboží z Ostravy - Kunčic do Klatov. Stávající dopravce bude přepravy zajišťovat ještě 6 měsíců. Bohužel je momentálně na trhu nedostatek řidičů, využít můžete stávající řidiče, ale musíte je zaměstnat, možná budete muset hledat i jinde, bude zřejmě nutné získat řidiče z Polska nebo ze Slovenska. <br> <br>Co vše musíte udělat, abyste zakázku mohl realizovat? <br> <br><b>VSTUPNÍ ÚDAJE – OBJEDNÁVKA PŘEPRAVY</b> <br>Objem přepravy 500 kartonů denně, dodání vždy v pondělí – pátek, vykládka u zákazníka každý den vždy v 07.00 hod. přistavení vozidla k rampě <br>Druh nákladu – křehké výlisky částí světel z umělé hmoty, balené v kartonových krabicích o rozměrech 505 x 505 x 380 mm, hmotnost 1 krabice je 10 kg <br>Stohovatelnost – max. 8 krabic na sebe <br>Nakládka sklad odesilatele Ostrava - Kunčice možná vždy v pondělí – pátek od 07.00 – 15.00 hod., nakládku zajišťuje odesilatel <br>Vykládka sklad příjemce Klatovy, vykládku zajišťuje příjemce <br>Přepravní vzdálenost Ostrava – Kunčice - Klatovy 500 km přes Prahu a Plzeň, 430 km přes Boskovice, Jihlavu a Tábor <br>Vozidlo – žádné zvláštní požadavky s výjimkou druhu nákladu <br> <br><b>OBSAH A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ</b> <br>Podmínky pro získání oprávnění dopravu provozovat <br>Zajištění vozidel – kategorie, možnosti pořízení, provoz, servis <br>Zajištění potřebných řidičů – podmínky pro zaměstnance, i ze zahraničí, nutná školení, práce se zaměstnanci <br>Návrh provedení přepravy z hlediska volby kategorie vozidel, časů, počtu vozidel a řidičů s důrazem na znalosti dodržování dob řízení a odpočinku řidičů a pracovně právních předpisů <br>Návrh ceny za přepravu, resp. co cenu ovlivní, jaké jsou nákladové položky <br>Odpovědnost dopravce <br>Rizika a jejich prevence