ELEKTRONICKÝ VĚSTNÍK[10110009] (02.11.2010) Řidič vozidla z výhledu

[10110010] (02.11.2010) Řidič vozidla z výhledu


[10110016] (03.01.2016) Jako první projede křižovatkou:

[10110027] (02.11.2010) Jako poslední projede křižovatkou

[10110028] (03.01.2016) Vozidlo z výhledu projede křižovatkou:

[10110043] (03.11.2010) Řidič vozidla z výhledu[11020032] (03.01.2016) Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako: