ELEKTRONICKÝ VĚSTNÍK[11020006] (01.02.2011) U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:

[11020008] (09.09.2021) Poraněný se po dopravní nehodě domáhá tekutin, jak se zachováte:[11020011] (01.02.2011) U poraněného v hlubokém bezvědomí a bezdeší nastávají nezvratné změny mozkové tkáně do:


[11020013] (01.02.2011) Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:

[11020014] (01.02.2011) Při provádění zevní srdeční masáže je správné stlačení hrudní kosti asi o: