ELEKTRONICKÝ VĚSTNÍK[CT1501] (01.01.2014) Jaké číslo vidíte na obrázku?

[CT1503] (01.01.2014) Co vidíte na obrázku?

[CT1504] (01.01.2014) Jaká známka je na obrázku?

[CT1506] (01.01.2014) Co je zobrazeno na obrázku?