ŽADATEL O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Zkuste si nanečisto nový test!

Od 1. července 2006 došlo ke změnám při provádění testové části zkoušky k získání řidičského oprávnění. Byla zavedena zcela nová koncepce zkušebního testu. Na této stránce máte možnost si nový způsob skládání testu vyzkoušet.

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

Cvičná zkouška se skládá z 25 otázek, každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Jednotlivým otázkám je přiřazena konkrétní bodová hodnota. Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování cvičné zkoušky pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů.

Testy obsahují pouze schválené zkušební otázky, které jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy. Nově schvalované otázky budou v souladu se zákonem s předstihem zveřejňovány ve Věstníku dopravy. Budou také dostupné ke zhlédnutí on-line na webu noveotazky.cz - prostřednictvím odkazu "Nové otázky v testech" v levém ovládacím menu.

Zavedení nové podoby testové zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vyplývá z vyhlášky č. 298/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1.července 2006.

Cílem Ministerstva dopravy, odboru provozu silničních vozidel, je zavedení nového moderního způsobu provedení testové části zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění. Tento způsob zkoušky musí po odborné stránce odpovídat náročnosti současného silničního provozu, současně však musí být uživatelsky srozumitelný a jasný. Budeme proto vděčni za Vaše hodnocení elektronické podoby testů, včetně Vašich námětů k jejich vylepšení.

Popis ovládání

V sekci Procvičit oblasti v levém sloupci naleznete odkazy na jednotlivé lekce. V lekcích jsou zobrazovány otázky z tématicky souvislé skupiny otázek. Při procvičování je Vám vždy nejdříve zobrazena otázka a po jejím zodpovězení vyhodnocení otázky. Vaše odpověď je označena oranžovým zatržením písmene, které jste vybrali. Po přechodu na další stranu je správná odpověd znázorněna zeleným podbarvením textu odpovědi. Nesprávná odpověď je podbarvena červeně.

V sekci Cvičná zkouška v levém sloupci máte možnost vyzkoušet zobrazené typy zkoušek zvolením příslušného odkkazu. Je Vám vygenerována zkouška a vy můžete v určeném časovém limitu zkoušku absolvovat.

V průběhu zkoušky je možné označovat jednotlivé odpovědi buď myší nad příslušným písmenem odpovědi nebo odpovídající klávesou na klávesnici. Zkouška je stejně jako na zkušebním místě omezena příslušným časovým limitem.

Po ukončení zkoušky klávesou U nebo volbou myši je Vám zobrazeno vyhodnocení. Ve vyhodnocení jsou správně zodpovězené otázky podbarveny zeleně, chybně zodpovězené červeně. Kliknutím na příslušnou otázku si ji můžete zobrazit.


Děkujeme Vám za případné náměty k vylepšení testů adresované na emailovou adresu posta@mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů