PŘÍPADOVÉ STUDIE

Pro přípravu na zkoušku jsou k dispozici vzorová zadání případových studií. Obdobné studie budete zpracovávat při zkoušce na zkušebním místě.


OSOBNÍ DOPRAVA.doc (Datum změny: 26. 5. 2020)

Zadání vzorové případové studie

Uložit

OSOBNÍ DOPRAVA.doc (Datum změny: 26. 5. 2020)

Zadání vzorové případové studie

Uložit

OSOBNÍ DOPRAVA.doc (Datum změny: 26. 5. 2020)

Zadání vzorové případové studie

Uložit

NÁKLADNÍ DOPRAVA.doc (Datum změny: 26. 5. 2020)

Zadání vzorové případové studie

Uložit

NÁKLADNÍ DOPRAVA.doc (Datum změny: 25. 8. 2022)

Zadání vzorové případové studie

Uložit

OSOBNÍ DOPRAVA.doc (Datum změny: 26. 5. 2020)

Zadání vzorové případové studie

Uložit

Děkujeme Vám za případné náměty k vylepšení testů adresované na emailovou adresu posta@mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, odbor silniční dopravy