PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE

Zkuste si nanečisto nový test!

Od 1. července 2006 došlo ke změnám při provádění testové části zkoušky k získání řidičského oprávnění. Byla zavedena zcela nová koncepce zkušebního testu. Na této stránce máte možnost si nový způsob skládání testu vyzkoušet.

Zkouška profesní způsobilosti (ZPZ)

Cvičná zkouška se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Na vykonání zkoušky je stanovena doba 90 minut.

Zavedení nové podoby zkoušky profesní způsobilosti vyplývá z vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti 7. května 2008.

Popis ovládání

V sekci Procvičit oblasti v levém sloupci naleznete odkazy na jednotlivé lekce. V lekcích jsou zobrazovány otázky z tématicky souvislé skupiny otázek. Při procvičování je Vám vždy nejdříve zobrazena otázka a po jejím zodpovězení vyhodnocení otázky. Vaše odpověď je označena oranžovým zatržením písmene, které jste vybrali. Po přechodu na další stranu je správná odpověd znázorněna zeleným podbarvením textu odpovědi. Nesprávná odpověď je podbarvena červeně.

V sekci Cvičná zkouška v levém sloupci máte možnost vyzkoušet zobrazené typy zkoušek zvolením příslušného odkkazu. Je Vám vygenerována zkouška a vy můžete v určeném časovém limitu zkoušku absolvovat.

V průběhu zkoušky je možné označovat jednotlivé odpovědi buď myší nad příslušným písmenem odpovědi nebo odpovídající klávesou na klávesnici. Zkouška je stejně jako na zkušebním místě omezena příslušným časovým limitem.

Po ukončení zkoušky klávesou U nebo volbou myši je Vám zobrazeno vyhodnocení. Ve vyhodnocení jsou správně zodpovězené otázky podbarveny zeleně, chybně zodpovězené červeně. Kliknutím na příslušnou otázku si ji můžete zobrazit.


Děkujeme Vám za případné náměty k vylepšení testů adresované na emailovou adresu posta@mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů